นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ครบ 5 หมู่ ดังนี้